Nowości
22 lutego 2017: ŁOW NFZ poinformował o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. Termin składania wniosków na rok 2017 upływa z dniem 15 marca 2017 roku. 10 lutego 2017: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekazuje informację, na temat ogłoszonych zapytań ofertowych na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia publicznego na pacjentów z terenu powiatów: Miasto Łódź, łódzkiego-wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego oraz Miasta Skierniewice. Zapytania ofertowe znajdują się pod linkiem: https://bip.lodzkie.pl/aktywne-zapytania-ofertowe 2 lutego 2017: ŁOW NFZ zaprosił na spotkanie informacyjne w sprawie postępowań dot. zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - SPO oraz Opieka paliatywna i hospicyjna - OPH w wyniku, których zostaną zawarte umowy wieloletnie od 1 lipca 2017 roku na okres 5 lat. Spotkanie odbędzie się w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej mieszczącej się przy Al. Politechniki 3a w dniu 9 lutego o godzinie 11:00. Spotkania dotyczące pozostałych rodzajów świadczeń odbędą się w kolejnych terminach.

Informatyka w medycynie


Choć informatyka w medycynie to na całym świecie potężna gałąź rynku, w Polsce mogłaby jeszcze długo pozostawać w powijakach... gdyby nie reforma służby zdrowia i konieczność elektronicznego rozliczania się świadczeniodawców z NFZ. Rozliczenia prowadzone komputerowo i przez Internet spowodowały potężny skok w rozwoju branży, ułatwiając od razu zbieranie statystyk, planowanie czy zarządzanie placówkami medycznymi, przynajmniej od strony informatycznej.

Nasze doświadczenia


Działalność w branży medycznej rozpoczęliśmy w 2007 roku, gdy do rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia używany był Pakiet Świadczeniodawcy (dostarczony przez NFZ).

Braliśmy udział we wdrażaniu nowego oprogramowania rozliczeniowego, działającego już w `formacie otwartym`, w tym:
  • `mMedica` PS i Standard (ASSECO, wcześniej Sygnity)
  • `Komputerowy System Obsługi Przychodni` (Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa).

Wreszcie, co nie do przeceniania - mamy bogate doświadczenie w kontaktach z NFZ.

Obsługa świadczeniodawców


Obecnie naszych klientów wspieramy informatycznie w bieżącej, comiesięcznej sprawozdawczości rozliczeniowej dla NFZ. Pilnujemy terminowości i poprawności wysyłania zarówno sprawozdań z udzielonych świadczeń jak i kolejek oczekujących i innych danych wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wobec zmian ogłaszanych przez NFZ na bieżąco aktualizujemy oprogramowanie i dane tak, aby komunikacja sprawozdawcza i rozliczeniowa placówek medycznych przebiegała poprawnie i na czas.
W ramach obsługi klientów w programie mMedica informujemy kierownictwa o ewentualnych niedowykonaniach lub nadwykonaniach planu umowy.

Pomagamy naszym klientom w poprawnym złożeniu ofert na świadczenia na lata następne.
Jesteśmy biegli we wprowadzaniu i poprawianiu danych w `Portalu Świadczeniodawcy` oraz `Portalu Potencjału` oraz dalej w tworzeniu samej oferty w oprogramowaniu ofertowym dostarczonym przez NFZ.

Kontraktowanie


Zdajemy sobie sprawę, że przebrnięcie przez szczegóły prawne i informatyczne kontraktowania może być zbyt trudne dla osób, które na co dzień zajmują się leczeniem.
W ramach działalności firmy oferujemy wsparcie w przygotowaniu ofert w formie papierowej i elektronicznej w celu złożenia w NFZ. Wspierając świadczeniodawców prowadzimy konsultacje w zakresie wymogów kontraktowania oraz informujemy o zasadach dodatkowego punktowania przez NFZ.

Rozliczenia wszystkich klientów alias.net są realizowane zgodnie z terminarzem, tak samo sprawnie jak w każdym zwyczajnym miesiącu. W chwili obecnej służymy pomocą także jednostkom medycznym nie będącym dotychczas naszymi klientami, które nie były w stanie samodzielnie przebrnąć przez zawiłości zmian w rozliczeniach.

W naszych usługach cały czas przyświeca nam świadomość, że od sprawnej komunikacji elektronicznej z NFZ zależy terminowe otrzymywanie funduszy przez naszych klientów.

Na marginesie głównego wsparcia w dziedzinach medycznych pomagamy także w pracy z oprogramowaniem do sprawozdawczości dla PFRON (e-pfron offline i online) i programie Płatnik dla ZUS i innych.