Dostęp do informacji publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej to ujednolicony system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.
Do tworzenia stron BIP zobowiązane są ustawowo w szczególności następujące podmioty:
 1. organy władzy publicznej,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. podmioty reprezentujące podmioty wymienione w punktach 1 i 2,
 4. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 5. związki zawodowe i ich organizacje,
 6. partie polityczne,
 7. oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym.


Serwis BIP


W ramach niezwykle konkurencyjnej cenowo oferty dostarczamy skrypt serwisu BIP oraz udzielamy licencji na jego użytkowanie.
Oferujemy instalację i wdrożenie serwisu BIP wraz z podstawowym szkoleniem z obsługi serwisu.
Oferujemy utrzymanie serwisu w systemie teleinformatycznym oraz administrację.

Usługi nasze spełniają wymogi:
I. Rozporządzenia MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie:
 • baz danych zgodnie z §4,
 • automatycznego sporządzania dzienników zmian treści oraz nieuprawnionych prób dokonywania zmian treści zgodnie z §16 ust. 1 i 2,
 • kontroli dzienników przez administratora w każdy dzień powszedni zgodnie z §16 ust. 3,
 • ochrony serwera i oprogramowania zgodnie z §17 i §19,
 • wykonywania kopii zapasowych na odrębne informatyczne nośniki informacji nie rzadziej niż co 24h zgodnie z §18,
 • usunięcia awarii serwera w czasie, który nie powinien być dłuższy niż 24h, zgodnie z §21 punkt 2,
 • istnienia serwera zastępczego (wymóg zniesiony w najnowszej wersji rozporządzenia),
 • sporządzania statystyk odwiedzających (wymóg zniesiony w najnowszej wersji rozporządzenia).

II. Rozporządzenia RM w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie:
 • szyfrowania wymiany danych zgodnie z Załącznikiem nr 1 w punkcie 3.
 • formatów danych zgodnie z Załącznikiem nr 2.


Dodatkowa obsługa


Oferujemy też w dodatkowym zakresie na osobną umowę opcje:
 • wytworzenie i wprowadzenie treści niezbędnych w BIP,
 • szkolenie z zakresu obowiązków nakładanych przez ustawę o BIP,
 • aktualizacja treści zawartych w BIP,
 • kontrola treści BIP względem zgodności z ustawą.