Nowości
21 maja 2013: Narodowy Fundusz Zdrowia przypomniał, że zaświadczenia o chorobie przewlekłej wydane przez lekarzy, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego, stanowią dokument wystarczający do wypisania pacjentowi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalistę leku refundowanego. 23 maja 2013: ŁOW NFZ przypomniał w dniu 23 maja 2013 r., że osoba oczekująca na świadczenie, na które jest prowadzona odrębna lista oczekujących, nie powinna być jednocześnie umieszczana na liście oczekujących do komórki organizacyjnej realizującej to świadczenie. 13 czerwca 2013: ŁOW NFZ przedstawił w dniu 13 czerwca 2013 r. braki w statystykach oraz wykazach osób oczekujących i skreślonych za maj 2013 r. Są to braki w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, w tym rozszerzonego zakresu danych. Zamieszczone zostały 2 listy świadczeniodawców, którzy nie wywiązali się z ww. obowiązku lub wywiązali się częściowo. Pierwsza z nich prezentuje liczbę brakujących komórek organizacyjnych w sprawozdawczości, druga odnosi się do braków z rozszerzonego zakresu danych (wykazy osób). Częstymi błędami merytorycznymi było wykazywanie w sprawozdawczości osób kontynuujących leczenie zamiast wyłącznie „pierwszorazowych” oraz wykazywanie kolejki oczekujących w sytuacji, kiedy świadczeniodawca nie realizuje kontraktu w 100%. Świadczeniodawcy wskazani w załącznikach do ww. komunikatu powinni do 27 czerwca 2013 r. przesłać wymagane dane (zakończone otrzymaniem komunikatu zwrotnego potwierdzenia danych nie zawierającego informacji o błędach). Żaden ze świadczeniodawców obsługiwanych przez naszą firmę nie znalazł się na tych listach.

Wszystko co dziś robimy wzięło się z naszej fascynacji komputerami, a później także Internetem. Realizując w działalności firmy swoją największą pasję możemy zapewnić naszym działaniom jakość niedostępną dla zwykłych użytkowników.

Od zawsze staramy się nadać naszym działaniom znamiona kunsztu, szukając takich rozwiązań, w których czynienie informatyki będzie ocierało się o sztukę, a nie tylko sprawne rzemiosło. Działamy nierzadko pioniersko tworząc rozwiązania zupełnie nowe, stanowiące standardy, bywa że później wręcz kopiowane i naśladowane. Nie boimy się wyzwań, lubimy mierzyć się z problemami, które innych pokonały, wchodzić na pola, gdzie konkurencyjne firmy zawiodły.

Nasza firma działa na rynku od 2004 r., ale doświadczenia zbieraliśmy od co najmniej kilkunastu lat, począwszy od pierwszych komputerów PC XT, a nawet ośmiobitowców i zalążków Internetu używanego przez modem.

Działamy na trzech polach:
  • informatyka w medycynie
    zapewniamy nie tylko sprawne, terminowe i bezbłędne rozliczenia z NFZ, ale pełną i kompleksową obsługę informatyczną firm medycznych;
  • Internet
    świadczymy usługi tworzenia stron i aplikacji internetowych oraz hostingowe, pozycjonujemy strony internetowe, organizujemy kampanie reklamowe w Internecie, zapewniamy analizy;
  • gry online
    dostarczamy grę online kilku tysiącom graczy oraz pakiet serwisów związanych z grami, prowadzimy własne badania, zapewniamy kursy i konsulting w tematyce gier online.